Lời bài hát 歸去來兮 – Quy khứ lai hề – 花粥 – Hoa Chúc

歸去來兮 - Quy khứ lai hề - 花粥 - Hoa Chúc

Thông tin bài hát

Tên bài hát: 歸去來兮 – Quy khứ lai hề
Ca sĩ: 花粥 – Hoa Chúc
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 25/05/2019
Thể loại: Trung Quốc

 

Lời bài hát 歸去來兮 – Quy khứ lai hề – 花粥 – Hoa Chúc

歸去來兮 – 花粥

Yuýīn niǎoniǎo wǒ kànle tài duō rènào
kàn yīchénbùrǎn de bái zhǐ dōu bìan dé fúzào
Shàn zhě líaolíao zài nízhǎo zhī zhōng jiān’áo
ér zhìshēnshìwài de jūnzǐ zài yīpáng lěngxìao

Méiwán méiliǎo de ànjìan chíxù jìaoxiāo
pà méi rén zhuỳì dào tāmen deýìzhe zùo yāo
Fēnfēn rǎorǎo zhè rénjiān quē gè gōngdào
wǒ cí sānjìe bíe wǔháng zì gù qù xiāoyáo

Cǐ qù bì jīng nían huāngyě hánshǔ hùan hóngyán
Wǎngshì sàn ýunyān shí cùn guāngyīn hùan yī qían
Zhīshēn shānshuǐ jiān ěr bù wén eỳǔ xían yán
Jǔ tóu wèn cāngtiān hé shí deýǐ fù húangquán

Zǒu zǒu tíng tíng yòu gùangle jǐ gè shìjì
kàn chuānlíubùxī dēnghóngjiǔlǜ bìan chéng gūjì
Zhànzhànjīngjīng de rénmen wèicéng huaíyí
zài cǐdì rónghúa fùgùi shì weíyī de zhēnlǐ

Jīguān sùan jìn hòu tú líu yī dì húangjīn
nà zhǒng lǐ kūgǔ bùdé ānxí wú rén zaìyì
Yèsè jìanglín shí lùoxìa yīshēng tànxí
wǒ chéngxìng lái bàixìng qù yě lèdé suíyì

Cǐ qù bì jīng nían huāngyě hánshǔ hùan hóngyán
Wǎngshì sàn ýunyān shí cùn guāngyīn hùan yī qían
Zhīshēn shānshuǐ jiān ěr bù wén eỳǔ xían yán
Jǔ tóu wèn cāngtiān hé shí deýǐ fù húangquán

Cǐ qù bì jīng nían huāngyě hánshǔ hùan hóngyán
Wǎngshì sàn ýunyān shí cùn guāngyīn hùan yī qían
Zhīshēn shānshuǐ jiān ěr bù wén eỳǔ xían yán
Jǔ tóu wèn cāngtiān hé shí deýǐ fù húangquán