ok như vậy đi - Lâm Chấn Khang

Lời bài hát ok như vậy đi – Lâm Chấn Khang

ĐK: Vậy là em muốn ra đi..Ok ! Như vậy đi ! Chẳng cần em tiếc thương tôi khi không hề yêu tôi…. Vậy thì em cứ đi đi !…

Read more »
Nghĩa Nhân Hạo Nam - Lâm Chấn Khang

Lời bài hát Nghĩa Nhân Hạo Nam – Lâm Chấn Khang

Tay Trong Tay Luôn Bên Nhau. Anh Em Ta Qua Bao Chông Gai Dù Nghìn Trùng Một Lòng Không Sơn Phai Anh Hay Em Ta Không Phân Chia Luôn Chung…

Read more »
Không Em Anh Vẫn Sống - Lâm Chấn Khang

Lời bài hát Không Em Anh Vẫn Sống – Lâm Chấn Khang

Dù Không Em Anh Đây Vẫn Sống Anh Sống Cho Đời Mình Nhưng Nhiều Khi Anh phải Khóc Vì Nhớ Em Nhật Nhiều Ngày Mai Nếu Giọt Nước Mắt Anh…

Read more »
Giả Vờ Đau - Lâm Chấn Khang

Lời bài hát Giả Vờ Đau – Lâm Chấn Khang

Cố nhắm mắt chẳng nghĩ đến em mà Lòng giả vờ rằng đã hết yêu em rồi Mang tình em lẩn chốn trong biển người rộng lớn. Anh chẳng hiểu…

Read more »
Một Lần Mất Niềm Tin Vạn Lần Bất Cần - Lâm Chấn Khang

Lời bài hát Một Lần Mất Niềm Tin Vạn Lần Bất Cần – Lâm Chấn Khang

Giá như anh ngày xưa chưa biết đến em..thì chắc có lẽ giờ anh chắng khổ đau nhưng vậy Hôm qua em trao bao nhiêu niềm tin hôm nay đập…

Read more »