Có Lẽ Bên Nhau Là Sai Remix (Speed Up Vip Mix) - HHD, thaolinh, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai Remix (Speed Up Vip Mix) – HHD, thaolinh, ViAM

Nói em nghe đi Đến lúc kết thúc thật sao Hứa trăm năm Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu Cớ sao anh bội bạc Quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »
Cô Đơn Không Đáng Sợ (DJ PTBis Remix) - HHD, Thành Sơn

Lời bài hát Cô Đơn Không Đáng Sợ (DJ PTBis Remix) – HHD, Thành Sơn

Đời vô thường lắm Đâu biết mai sẽ thế nào Sống chết có số phú quý do trời Dòng sông có khúc Biển tình gợn sóng dạt trôi Kẻ cô…

Read more »
Cô Đơn Không Đáng Sợ (Speedup Remix) - HHD, Thành Sơn

Lời bài hát Cô Đơn Không Đáng Sợ (Speedup Remix) – HHD, Thành Sơn

Đời vô thường lắm Đâu biết mai sẽ thế nào Sống chết có số phú quý do trời Dòng sông có khúc Biển tình gợn sóng dạt trôi Kẻ cô…

Read more »
Cô Đơn Không Đáng Sợ (Remix) - HHD, Thành Sơn

Lời bài hát Cô Đơn Không Đáng Sợ (Remix) – HHD, Thành Sơn

Đời vô thường lắm Đâu biết mai sẽ thế nào Sống chết có số phú quý do trời Dòng sông có khúc Biển tình gợn sóng dạt trôi Kẻ cô…

Read more »
Cô Đơn Không Đáng Sợ (Remix) - Thành Sơn

Lời bài hát Cô Đơn Không Đáng Sợ (Remix) – Thành Sơn

Đời vô thường lắm Đâu biết mai sẽ thế nào Sống chết có số phú quý do trời Dòng sông có khúc Biển tình gợn sóng dạt trôi Kẻ cô…

Read more »
Em Vội Quên (Speed Up Remix) - HHD, Gia Huy Singer

Lời bài hát Em Vội Quên (Speed Up Remix) – HHD, Gia Huy Singer

Em lúc này chẳng phải như em ngày xưa Giờ đây em xem anh cũng chỉ như người thừa Sau tất cả anh chỉ là người thứ ba Đến trước…

Read more »
Em Biết Không (HouseLak) - Mochiii, ACV

Lời bài hát Em Biết Không (HouseLak) – Mochiii, ACV

Ngày vui bên em chẳng được bao lâu Tàn đêm em khóc theo những muộn sầu Người con gái khi yêu một ai hết lòng Là chẳng phân định được…

Read more »
Cứ Ngỡ Hạnh Phúc Thật Gần (HouseLak) - Ngân Ngân, ACV

Lời bài hát Cứ Ngỡ Hạnh Phúc Thật Gần (HouseLak) – Ngân Ngân, ACV

Anh ơi có biết được rằng Vì khi yêu ai thật lòng Dù cho ngoài trời bão giông Cũng hóa mây hồng Vậy sao khi em trao hết Yêu thương…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (Wan Remix) - HHD, thaolinh, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (Wan Remix) – HHD, thaolinh, ViAM

Nói em nghe đi Đến lúc kết thúc thật sao Hứa trăm năm Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu Cớ sao anh bội bạc Quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (Speed Up Vip Mix) - HHD, thaolinh, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (Speed Up Vip Mix) – HHD, thaolinh, ViAM

Nói em nghe đi Đến lúc kết thúc thật sao Hứa trăm năm Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu Cớ sao anh bội bạc Quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »