Silent Night, Holy Night - Richard Clayderman

Lời bài hát Silent Night, Holy Night – Richard Clayderman

Silent night! Holy night! All is calm, all is bright, Round yon Virgin Mother and Child! Holy Infant, so tender and mild, Sleep in heavenly peace! Sleep in heavenly peace!…

Read more »
Jingle Bell Rock - Bond

Lời bài hát Jingle Bell Rock – Bond

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing up bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle…

Read more »
Nothing' S Gonna Change My Love For - Various Artists

Lời bài hát Nothing’ S Gonna Change My Love For – Various Artists

If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever, oh, so…

Read more »
Music Box Dancer - Richard Clayderman

Lời bài hát Music Box Dancer – Richard Clayderman

You walk in the room and you’re wearing a frown You reach for the shelf and cradle it down The Music Box Dancer, what does it prove Only that you…

Read more »
Cosmos - Hayley Westenra

Lời bài hát Cosmos – Hayley Westenra

Sweet cosmos in a pink shadow In the warm daylight you glow Just like my Mama Bathed in a gentle yellow She is fragile, I love her so Together we…

Read more »
Một Cõi Đi Về - Trần Mạnh Tuấn

Lời bài hát Một Cõi Đi Về – Trần Mạnh Tuấn

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm một cõi…

Read more »
Stepping On The Rainy Street - Various Artists

Lời bài hát Stepping On The Rainy Street – Various Artists

Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ da diết tha thiết sức tàn lực kiệt mà vẫn mài miệt công việc nhớ và nhớ 1 người đặc biệt…

Read more »
Stand By Me Japanese Version - Shinee

Lời bài hát Ánh trăng nói hộ lòng anh – sáo trúc

你问我爱你有多深 Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn Nhĩ vấn ngã ái nhĩ hữu đa thâm 我爱你有几分 Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn Ngã ái nhĩ hữu kỷ phân…

Read more »
Stand By Me Japanese Version - Shinee

Lời bài hát Heart Sutra (Sanskrit) – Buddhist Chant

arya-avalokitesvaro bodhisattvo gambhiram prajnaparamitacaryam caramano vyavalokayati sma: panca-skandhas tams ca svabhavasunyan pasyati sma iha sariputra rupam sunyata sunyataiva rupam, rupan na prithak sunyata sunyataya na prithag rupam, yad rupam sa…

Read more »
Con Bướm Xuân - Minh Tâm Bùi

Lời bài hát Con Bướm Xuân – Minh Tâm Bùi

Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Đùa vui với lũ hoa, với hoa mai lan đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én…

Read more »