Khúc Họa Bổn Sư Thích Ca - Hoàng Y Nhung

Lời bài hát Khúc Họa Bổn Sư Thích Ca – Hoàng Y Nhung

Người là Thái Tử từ hoàng cung ca tỳ la vệ Đc lòng vua cha và muôn dân ngàn lần tôn kính Một thanh niên tuấn tú phi phàm Lại…

Read more »
Muôn Nẻo Từ Bi - Dee Trần

Lời bài hát Muôn Nẻo Từ Bi – Dee Trần

NAMO GURUBAY (Nàm mỗ ku ru bề) – Con xin quy y Bổn Sư NAMO BUDDHAYA (Nam mố but ta dà) – Con xin quy y Phật NAMO DHARMAYA (nàm…

Read more »
Thị Kính - Thiện Nhân

Lời bài hát Thị Kính – Thiện Nhân

Kiếp trước là đàn ông, đầu thai là con gái Lấy chồng thời oan trái, nỗi buồn Thị Kính bi ai Nay con nương nhờ cửa Phật Giấu mình đâu…

Read more »
Lời Con Sám Hối - Lâm Chấn Huy

Lời bài hát Lời Con Sám Hối – Lâm Chấn Huy

Sống trên đời sinh ra là kiếp con người,ai không muốn mình có chữ tiền chữ danh, ai không muốn được tôn trọng hơn người ta khinh, ai không muốn…

Read more »
Hành Hương Phật Tích - Hùng Thanh

Lời bài hát Hành Hương Phật Tích – Hùng Thanh

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Thích Ca…

Read more »
Chú Đại Bi - Masew, Khoi Vu, Great

Lời bài hát Chú Đại Bi – Masew, Khoi Vu, Great

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma…

Read more »
Vô Lượng - Masew, Khoi Vu, Great

Lời bài hát Vô Lượng – Masew, Khoi Vu, Great

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da Nam mô a rị da bà lô yết đế Thước bát ra da Bồ đề tát đỏa bà da Ma…

Read more »
Mừng Phật Đản Sanh - Lưu Ánh Loan

Lời bài hát Mừng Phật Đản Sanh – Lưu Ánh Loan

Khi thái tử ra đời, ngài bước khoan thai Trên tòa sen vàng, tuổi thơ đi qua Ngài luôn giác ngộ Đời bao lắm khổ sanh tử theo sau Nay…

Read more »
Nhiệm Màu Phật Mẫu Tara - Hùng Thanh

Lời bài hát Nhiệm Màu Phật Mẫu Tara – Hùng Thanh

Nàng phận công nương vinh Sang dung nhan xinh tươi Như trăng sáng soi Thế gian muôn trùng Ngoài đời bao tăm tối Xô ngã xác thân Gây tổn thương…

Read more »
Trang Nghiêm Cõi Phật A Di Đà - Hùng Thanh

Lời bài hát Trang Nghiêm Cõi Phật A Di Đà – Hùng Thanh

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật…

Read more »