Lời Con Sám Hối - Lâm Chấn Huy

Lời bài hát Lời Con Sám Hối – Lâm Chấn Huy

Sống trên đời sinh ra là kiếp con người,ai không muốn mình có chữ tiền chữ danh, ai không muốn được tôn trọng hơn người ta khinh, ai không muốn…

Read more »
Hành Hương Phật Tích - Hùng Thanh

Lời bài hát Hành Hương Phật Tích – Hùng Thanh

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Thích Ca…

Read more »
Chú Đại Bi - Masew, Khoi Vu, Great

Lời bài hát Chú Đại Bi – Masew, Khoi Vu, Great

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma…

Read more »
Vô Lượng - Masew, Khoi Vu, Great

Lời bài hát Vô Lượng – Masew, Khoi Vu, Great

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da Nam mô a rị da bà lô yết đế Thước bát ra da Bồ đề tát đỏa bà da Ma…

Read more »
Mừng Phật Đản Sanh - Lưu Ánh Loan

Lời bài hát Mừng Phật Đản Sanh – Lưu Ánh Loan

Khi thái tử ra đời, ngài bước khoan thai Trên tòa sen vàng, tuổi thơ đi qua Ngài luôn giác ngộ Đời bao lắm khổ sanh tử theo sau Nay…

Read more »
Nhiệm Màu Phật Mẫu Tara - Hùng Thanh

Lời bài hát Nhiệm Màu Phật Mẫu Tara – Hùng Thanh

Nàng phận công nương vinh Sang dung nhan xinh tươi Như trăng sáng soi Thế gian muôn trùng Ngoài đời bao tăm tối Xô ngã xác thân Gây tổn thương…

Read more »
Trang Nghiêm Cõi Phật A Di Đà - Hùng Thanh

Lời bài hát Trang Nghiêm Cõi Phật A Di Đà – Hùng Thanh

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật…

Read more »
Nhịp Điệu Jambhala - Trường Kha

Lời bài hát Nhịp Điệu Jambhala – Trường Kha

Ngài ngồi uy nghiêm Tay phải nâng ngọc như ý Tay trái nương Chồn ngậm ngọc Thế Tôn bao la dồi dào phúc lạp Đầu nâng đội trời, Hào quang…

Read more »
Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Hùng Thanh

Lời bài hát Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát – Hùng Thanh

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Read more »
Chiên Lạc Trở Về - Kim Thu Phong

Lời bài hát Chiên Lạc Trở Về – Kim Thu Phong

Cô đơn bơ vơ, cất bước trong đêm Tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về Đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà.…

Read more »