Về Đây Chúa Ơi! - Kim Thu Phong

Lời bài hát Về Đây Chúa Ơi! – Kim Thu Phong

Về đây nghe lời kinh nguyện cầu Ngân vang trong sương chiều Cho lòng người thảnh thơi. Về đây nghe lời thánh ca vang Trong chiều vàng mênh mang Cho…

Read more »
Phù Vân - Nguyễn Hồng Ân

Lời bài hát Phù Vân – Nguyễn Hồng Ân

Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần Người đi, người lại đến Đời xa đời sẽ nối Ngày qua rồi ngày tới Trời đất mãi vần xoay…

Read more »
Ngài Vẫn Chọn Con - Kim Thu Phong

Lời bài hát Ngài Vẫn Chọn Con – Kim Thu Phong

Đã bao lần ước mơ, con vội vã xin vâng Để khi tìm thấy Chúa sao còn những băn khoăn, Vấn vương trần gian Tương lai rộng mở bay xa…

Read more »
Liên Hoa - Con Gái Của Bụt

Lời bài hát Liên Hoa – Con Gái Của Bụt

Hoa bay ngang trời, Hoa rơi tay người Hương sắc nơi trần gian Bao vấn vương ưu phiền. Mơ như mây trời Bay thênh thang giữa đời Không ước mong…

Read more »
Nghìn Mắt Nghìn Tay - Con Gái Của Bụt

Lời bài hát Nghìn Mắt Nghìn Tay – Con Gái Của Bụt

Bàn tay con đang chắp nguyện, lòng con xin tâm vẹn nguyên Bàn tay nâng chén hương đèn, cầu xin phổ độ chúng sanh Trần gian ai đang phát nguyện,…

Read more »
Sám Nguyện - Con Gái Của Bụt

Lời bài hát Sám Nguyện – Con Gái Của Bụt

Trang nghiêm đài sen ngự tọa Đại hùng từ Phụ Thích Ca Đệ tử lắng lòng thanh tịnh Bàn tay chắp thành liên hoa Cung kính hướng về điều ngự…

Read more »
Nhân Từ Cửa Phật - Phan Gia Huy

Lời bài hát Nhân Từ Cửa Phật – Phan Gia Huy

Con xin chấp tay khấn nguyện di đà Mười phương chư phật niệm tình thứ tha Trần gian bao nhiêu tội lỗi Tình thân đang tâm lừa dối Xin sá…

Read more »
Giấc Mơ Con Có Mẹ - Liêng Kiếng Quang

Lời bài hát Giấc Mơ Con Có Mẹ – Liêng Kiếng Quang

Bài hát: Giấc Mơ Con Có Mẹ Ca sĩ: Liêng Kiếng Quang Hòa lòng vào bầu trời Nắng sớm mai Giấc mơ Mang con thơ đến mẹ Mẹ hiền từ…

Read more »
Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) (Version 2) - Liêng Kiến Quang

Lời bài hát Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) (Version 2) – Liêng Kiến Quang

1. Na-mô Rát-tna-tra-ya-ya Na-ma A-ri-ya A-wa-lô-ki-tê-swa-ra-ya (Nam-mô Hắc-ra-đát-na-đa-ra-dạ-da Nam-mô A-rị-da Bà-lô-kiết-đế-thước-bát-ra-da) 2. Bô-ti-sát-twa-ya Ma-ha-sát-twa-ya Ma-ha-ka-lu-ni-ka-ya (Bồ-đề-tát-đỏa-bà-da Ma-ha-tát-đỏa-bà-da Ma-ha-ca-lô-ni-ca-da) 3. Om Sa-wa-ra-ba-yê Su-tha-na-ta-si-ya Na-ma-skrít-twa I-mâm (Án Tát-bàn-ra-phạt-duệ Số-đát-na-đát-tỏa Nam-mô-tất-kiết-lật-đỏa Y-mông) 4.…

Read more »
Đại Bi Tâm Chú - Liêng Kiếng Quang

Lời bài hát Đại Bi Tâm Chú – Liêng Kiếng Quang

Bài hát: Đại Bi Tâm Chú Ca sĩ: Liêng Kiếng Quang Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam…

Read more »