Lời bài hát Ác Ma Đến Từ Thiên Đường / 來自天堂的魔鬼 – Đặng Tử Kỳ

Ác Ma Đến Từ Thiên Đường / 來自天堂的魔鬼 - Đặng Tử Kỳ

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường / 來自天堂的魔鬼
Ca sĩ: Đặng Tử Kỳ
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 07/05/2019
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Ác Ma Đến Từ Thiên Đường / 來自天堂的魔鬼 – Đặng Tử Kỳ

Bài hát: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường – Đặng Tử Kỳ (G.E.M)

Yèlǐ zùole měilì de è mèng
xiǎng qīngxǐng wǒ què dǐ bùgùo xīndòng
mèng lǐ nǐ shì wú dǐ de hēidòng
wǒ wúlì kàngjù shīzhòng
wǒ de ỳishí zìkòng màibó líudòng
quán bèi nǐ shénmì yǐnlì cāokòng
qīn’ài de nǐ shì wéixiǎn de mígōng
wǒ zhǎo bù dào chūkǒu
You took my heart away away away away
My head is blown away away away away
nǐ jìushì chúanshuō láizì tiāntáng de móguǐ
You should took my heart away away away away away away away
bàituō bíe dùi wǒ xìxīn wènhòu
zhè shì nǐ yě bù cā júe de yīnmóu
wǒ tǎoyàn nǐ wúxīn de wéixìao
wǒ kùai wú kě jìu yào
nǐ xìang yīgè xúanwō màn man ràng wǒ
wúfǎ chōu lí yīzhí de zhùilùo
qīn’ài de nǐ shì yōuyǎ de èmó
yī diǎn yī diǎn bǎ wǒ tūnmò
You took my heart away away away away
My head is blown away away away away
nǐ jìushì chúanshuō láizì tiāntáng de móguǐ
You should took my heart away away away away away away away
rúguǒ nǐ shì shé de yòuhùo
nǐ cúnxīn míhùo wǒ cáinéng ruǎnrùo
dàn nǐ shì níudùn tóushàng nà kē
rùowúqíshì de píngguǒ
You took my heart away away away away
You took my heart away away away away
You took my heart away away away away
My head is blown away away away away
nǐ jìushì chúanshuō láizì tiāntáng de móguǐ
You should took my heart away away away away away away away