Lời bài hát Cảm Ơn Bạn Người Anh Em – Đinh Kiến Phong

Cảm Ơn Bạn Người Anh Em - Đinh Kiến Phong

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Cảm Ơn Bạn Người Anh Em
Ca sĩ: Đinh Kiến Phong
Sáng tác: Thái Anthony
Album: Cảm Ơn Bạn Người Anh Em (Single)
Ngày ra mắt: 08/06/2024
Thể loại: Việt Nam, V-Pop

 

Lời bài hát Cảm Ơn Bạn Người Anh Em – Đinh Kiến Phong

Đường ta đi hôm nay
Luôn có những người anh em
Dù ngày mai ra sao
Thì vẫn một lòng như thế
Bạn luôn nói anh em sang giàu
Dù cho khó khăn không quay đầu
Nếu như bạn trợt chân
Tôi sẽ đến đỡ bạn lên
Dù cho bao phong ba
Tình anh em ta vẫn luôn bền lâu
Tiền tài có trước hay sau
Đừng hơn thua nhau để rồi mất nhau
Đồng tiền rẽ lối khiến anh em tương tàn
Người giàu kẻ khổ mấy ai ngó ngàng
Thôi thì anh em ta
Trước sau mãi như một
Bao năm qua cay đắng đắng cay
Thế gian ai giải bày
Hỡi người anh em tôi đứng lên
Ta cùng uống
Cạn đêm nay ta không thấy say
Vì đã có những người như bạn
Giúp cho ta nhận ra cái đúng cái sai
Cách sống ở đời
Bạn luôn nói anh em huy hoàng
Thì phải nên nhớ lúc ta cơ hàn
Cảm ơn bạn
Này người anh em đã đi cùng tôi
Dù cho bao phong ba
Tình anh em ta vẫn luôn bền lâu
Tiền tài có trước hay sau
Đừng hơn thua nhau để rồi mất nhau
Đồng tiền rẽ lối khiến anh em tương tàn
Người giàu kẻ khổ mấy ai ngó ngàng
Thôi thì anh em ta
Trước sau mãi như một
Bao năm qua cay đắng đắng cay
Thế gian ai giải bày
Hỡi người anh em tôi đứng lên
Ta cùng uống
Cạn đêm nay ta không thấy say
Vì đã có những người như bạn
Giúp cho ta nhận ra cái đúng cái sai
Cách sống ở đời
Bạn luôn nói anh em huy hoàng
Thì phải nên nhớ lúc ta cơ hàn
Cảm ơn bạn
Này người anh em đã đi cùng tôi
Bạn luôn nói anh em huy hoàng
Thì phải nên nhớ lúc ta cơ hàn
Cảm ơn bạn
Này người anh em đã đi cùng tôi