Lời bài hát Đời Mà Ai Không Dẫm Gai – Lâm Chấn Huy

Đời Mà Ai Không Dẫm Gai - Lâm Chấn Huy

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Đời Mà Ai Không Dẫm Gai
Ca sĩ: Lâm Chấn Huy
Sáng tác: Danh Tuấn Trung
Album: Đời Mà Ai Không Dẫm Gai (Single)
Ngày ra mắt: 05/07/2022
Thể loại: V-Pop, Việt Nam

 

Lời bài hát Đời Mà Ai Không Dẫm Gai – Lâm Chấn Huy

Đường đời là đoạn đường chông gai
Đời là chuỗi ngày dài miên man
Ai có vinh quang mà chẳng trải qua
Đường đời là đoạn đường chông gai
Ai bước chân ra
Mà không giẫm gai bao giờ
Làm điều lành chẳng một ai hay
Nhưng lỡ ta sai
Thì có đến trăm người thấy
Vấp ngã
Nhân gian quay lưng cạn tình lạnh lùng
Dù trước kia
Tung hô coi ta là một người hùng
Giờ cớ sao
Vô tâm đưa ta dồn vào đường cùng
Lòng người thật mông lung
Đời là chuỗi ngày dài miên man
Ai có vinh quang
Mà chẳng trải qua cơ hàn
Chịu được tủi nhục và gian nan
Vẫn bước đi lên
Dù cho bão giông ngày tháng
Quá khứ tôi sai
Tôi xin làm lại cuộc đời
Hà cớ chi gieo bao chua cay
Miệng đời nặng lời
Làm tổn thương, đưa tôi vào đường cùng
Xin một lần để sửa sai được không
Hỡi thế nhân, thế nhân, thế nhân
Thật phũ phàng
Người ta chỉ nhớ đến
Bám lấy lúc ta huy hoàng
Nhưng khi ta sa cơ
Chẳng thấy ai ngó ngàng
Hoạn nạn gian nan
Anh em kết nghĩa cũng li tan
Phải trắng tay, trắng tay, trắng tay
Nghèo một lần
Để ta biết đến, biết đến, biết đến
Đắng cay cuộc đời
Hơn thua, khinh khi nhau
Bởi áng mây danh lợi
Rồi nhắm mắt, xuôi tay
Ai cũng phải buông lơi
Chẳng thể mang theo
Đời là chuỗi ngày dài miên man
Ai có vinh quang
Mà chẳng trải qua cơ hàn
Chịu được tủi nhục và gian nan
Vẫn bước đi lên
Dù cho bão giông ngày tháng
Quá khứ tôi sai
Tôi xin làm lại cuộc đời
Hà cớ chi gieo bao chua cay
Miệng đời nặng lời
Làm tổn thương, đưa tôi vào đường cùng
Xin một lần để sửa sai được không
Hỡi thế nhân, thế nhân, thế nhân
Thật phũ phàng
Người ta chỉ nhớ đến
Bám lấy lúc ta huy hoàng
Nhưng khi ta sa cơ
Chẳng thấy ai ngó ngàng
Hoạn nạn gian nan
Anh em kết nghĩa cũng li tan
Phải trắng tay, trắng tay, trắng tay
Nghèo một lần
Để ta biết đến, biết đến, biết đến
Đắng cay cuộc đời
Hơn thua, khinh khi nhau
Bởi áng mây danh lợi
Rồi nhắm mắt, xuôi tay
Ai cũng phải buông lơi
Chẳng thể mang theo
Hỡi thế nhân, thế nhân, thế nhân
Thật phũ phàng
Người ta chỉ nhớ đến
Bám lấy lúc ta huy hoàng
Nhưng khi ta sa cơ
Chẳng thấy ai ngó ngàng
Hoạn nạn gian nan
Anh em kết nghĩa cũng li tan
Phải trắng tay, trắng tay, trắng tay
Nghèo một lần
Để ta biết đến, biết đến, biết đến
Đắng cay cuộc đời
Hơn thua, khinh khi nhau
Bởi áng mây danh lợi
Rồi nhắm mắt, xuôi tay
Ai cũng phải buông lơi
Chẳng thể mang theo
Hỡi thế nhân, thế nhân