Lời bài hát Đúng Lúc Gặp Gỡ Người / 刚好遇见你 – Lý Ngọc Cương

Đúng Lúc Gặp Gỡ Người / 刚好遇见你 - Lý Ngọc Cương

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Đúng Lúc Gặp Gỡ Người / 刚好遇见你
Ca sĩ: Lý Ngọc Cương
Sáng tác: unknown
Album: The Happend To Meet You / 刚好遇见你
Ngày ra mắt: 24/08/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Đúng Lúc Gặp Gỡ Người / 刚好遇见你 – Lý Ngọc Cương

Wǒmen kūle wǒmen xìaozhe
Wǒmen táitóu wàng tiānkōng
Xīngxīng hái lìangzhe jǐ kē
Wǒmen chàngzhe shíjiān de gē
Cái dǒngde xiānghù yǒngbào
Dàodǐ shì wèile shénme

Yīnwèi wǒ gānghǎo ỳujìan nǐ
Líu xìa zújì cái měilì
Fēng chuī huā lùo lèi rú yǔ
Yīn wéi bùxiǎng fēnlí

Yīnwèi gānghǎo ỳujìan nǐ
Líu xìa shí nían de qíxǔ
Rúguǒ zài xiāngỳu
Wǒ xiǎng wǒ hùi jìde nǐ

Yīnwèi gānghǎo ỳujìan nǐ
Líu xìa zújì cái měilì
Fēng chuī huā lùo lèi rú yǔ
Yīn wéi bùxiǎng fēnlí
Yīnwèi gānghǎo ỳujìan nǐ
Líu xìa shí nían de qíxǔ
Rúguǒ zài xiāngỳu
Wǒ xiǎng wǒ hùi jìde nǐ

Yīnwèi wǒ gānghǎo ỳujìan nǐ
Líu xìa zújì cái měilì
Fēng chuī huā lùo lèi rú yǔ
Yīn wéi bùxiǎng fēnlí
Yīnwèi gāng hǎo ỳujìan nǐ
Líu xìa shí nían de qíxǔ
Rúguǒ zài xiāngỳu
Wǒ xiǎng wǒ hùi jìde nǐ