Lời bài hát Hồng Chiêu Nguyện – Âm Khuyết Thi Thính

Hồng Chiêu Nguyện - Âm Khuyết Thi Thính

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Hồng Chiêu Nguyện
Ca sĩ: Âm Khuyết Thi Thính
Sáng tác: unknown
Album: Hồng Chiêu Nguyện (Single)
Ngày ra mắt: 23/05/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Hồng Chiêu Nguyện – Âm Khuyết Thi Thính

手中雕刻生花
Shǒuzhōng diāokè shēnghuā
刀锋千转蜿蜒成画
Dāofēng qiān zhuǎn wān yán chéng hùa

盛名功德塔
Shèngmíng gōngdé tǎ
是桥畔某处人家
Shì qíao pàn mǒu chù rénjiā

春风绕过发梢红纱
Chūnfēng ràogùo fā shāo hóng shā
刺绣赠他
Cìxìu zèng tā

眉目刚烈拟作妆嫁
Méimù gānglìe nǐzùo zhuāng jìa
轰烈流沙枕上白发
Hōng lìe líushā zhěnshàng bái fà

杯中酒比划
Bēi zhōng jiǔ bǐhua
年少风雅鲜衣怒马
Níanshào fēngyā xiān yī nù mǎ

也不过一刹那
Yě bùgùo yīchànà
难免疏漏儿时檐下
Nánmiǎn shūlòu er shí yán xìa

莫测变化
Mò cè bìanhùa
隔却山海
Gé què shānhǎi

转身从容煎茶
Zhuǎnshēn shí cóngróng jiānchá (Yīshēngzhǎng)
重寄一段过往
Zhòng jì yīdùan gùowǎng

将希冀都流放
Jiāng xījì dōu líufàng
可曾添些荒唐
Kě céng tiān xiē huāngtáng

才记得你的模样
Cái jìde nǐ de muyá̀ng (Yīshēn shuāng)
谁提笔只两行
Shúi tí bǐ zhǐ liǎng xíng

换一隅你安康
Hùan yīýu nǐ ānkāng
便销得这沧桑
Bìan xiāo de zhè cāngsāng

你还在我的心上
Nǐ hái zài wǒ de xīn shàng
彼时南面隔春风
Bǐ shí nánmìan gé chūnfēng

一刀裁入断玲珑
Yīdāo cái rù dùan línglóng
寥落晨时须臾问
Líaolùo chen shí xūýu wèn

长游不归莫相送
Zhǎng yóu bù guī mò xiāng sòng
何年东君迟来久
Hé nían dōng jūn chí lái jiǔ

细数银丝鬓上逢
Xì shù ýin sī bìn shàng féng
恐有街头胭脂色
Kǒng yǒu jiētóu yānzhī sè

柳絮沾白雪沾红
Liǔxù zhān báixuě zhān hóng
轰烈流沙枕上白发
Hōng lìe líushā zhěnshàng bái fà

杯中酒比划
Bēi zhōng jiǔ bǐhua
年少风雅鲜衣怒马
Níanshào fēngyā xiān yī nù mǎ

也不过一刹那
Yě bùgùo yīchànà
难免疏漏儿时檐下
Nánmiǎn shūlòu er shí yán xìa

莫测变化
Mò cè bìanhùa
隔却山海
Gé què shānhǎi

转身从容煎茶
Zhuǎnshēn shí cóngróng jiānchá (Yīshēngzhǎng)
重寄一段过往
Zhòng jì yīdùan gùowǎng

将希冀都流放
Jiāng xījì dōu líufàng
可曾添些荒唐
Kě céng tiān xiē huāngtáng

才记得你的模样
Cái jìde nǐ de muyá̀ng (Yīshēn shuāng)

谁提笔只两行
Shúi tí bǐ zhǐ liǎng xíng
换一隅你安康
Hùan yīýu nǐ ānkāng

便销得这沧桑
Bìan xiāo de zhè cāngsāng
你还在我的心上
Nǐ hái zài wǒ de xīn shàng