Lời bài hát Mẹ Từ Bi – Kim Linh

Mẹ Từ Bi - Kim Linh

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Mẹ Từ Bi
Ca sĩ: Kim Linh
Sáng tác: unknown
Album: Nhạc Phật Giáo
Ngày ra mắt: 01/01/1970
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Tôn Giáo

 

Lời bài hát Mẹ Từ Bi – Kim LinhMẹ từ bi
Kim Linh

Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Chắp tay quỳ kính lạy người,
thiết tha con xin nguyện cầu.
Quê hương là dòng sông
mát trong trăng vàng soi sáng.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Đóa hoa tươi sắc vô thường,
sớm khuya rơi rớt khôn lường.
Nương thuyền từ vượt qua,
bến mê đến nơi bờ giác.

Mẹ Hiền Quán Thế Âm,
giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm,
đem đến an vui xóa sạch ưu phiền.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm,
ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm,
chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời,
bão giông mây nước ngập trời.
Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Đóa hoa tươi sắc vô thường,
sớm khuya rơi rớt khôn lường.
Nương thuyền từ vượt qua,
bến mê đến nơi bờ giác.

Mẹ Hiền Quán Thế Âm,
giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm,
đem đến an vui xóa sạch ưu phiền.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm,
ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm,
chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời,
bão giông mây nước ngập trời.
Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.
Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.