Lời bài hát Người Theo Đuổi Ánh Sáng / 追光者 – Từ Vi

Người Theo Đuổi Ánh Sáng / 追光者 - Từ Vi

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Người Theo Đuổi Ánh Sáng / 追光者
Ca sĩ: Từ Vi
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 24/08/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Người Theo Đuổi Ánh Sáng / 追光者 – Từ Vi

Rúguǒ shuō nǐ shì hǎishàng de yānhuǒ
wǒ shì lànghuā de pàomò
mǒu yīkè nǐ de guāng zhào lìangle wǒ

rúguǒ shuō nǐ shì yaoyúǎn de xīnghé
yaoyà̌n dé ràng rén xiǎng kū
wǒ shì zhuīzhúzhe nǐ de yǎn móu
zǒng zài gūdān shíhòu tìaowàng yèkōng

wǒ kěyǐ gēn zài nǐ shēnhòu
xìang yǐngzi zhuīzhe guāng mèngyóu
wǒ kěyǐ děng zài zhè lùkǒu
bùguǎn nǐ hùi bù hùi jīnggùo

měi dāng wǒ wèi nǐ tái qǐtóu
lían yǎnlèi dōu júedé ziyòú
yǒu de ài xìang yángguāng qīng lùo biān yǒngyǒu biān shīqùzhe

rúguǒ shuō nǐ shì xìa yè de ýing huǒ
háizimen wèi nǐ chànggē
nàme wǒ shì xiǎng yào hùa nǐ de shǒu

nǐ kàn wǒ duōme miǎoxiǎo yīgè wǒ
yīnwèi nǐ yǒu mèng kě zùo
yěxǔ nǐ bù hùi wèi wǒ tínglíu
nà jìu ràng wǒ zhàn zài nǐ de bèihòu

wǒ kěyǐ gēn zài nǐ shēnhòu
xìang yǐngzi zhuīzhe guāng mèngyóu
wǒ kěyǐ děng zài zhè lùkǒu
bùguǎn nǐ hùi bù hùi jīnggùo

měi dāng wǒ wèi nǐ tái qǐtóu
lían yǎnlèi dōu júedé ziyòú
yǒu de ài xìang daỳǔ pāngtúo què yīrán xiāngxìn cǎihóng

wǒ kěyǐ gēn zài nǐ shēnhòu
xìang yǐngzi zhuīzhe guāng mèngyóu
wǒ kěyǐ děng zài zhè lùkǒu
bùguǎn nǐ hùi bù hùi jīnggùo

měi dāng wǒ wèi nǐ tái qǐtóu
lían yǎnlèi dōu júedé ziyòú
yǒu de ài xìang daỳǔ pāngtúo què yīrán xiāngxìn cǎihóng