Lời bài hát Quẻ Bói /卜卦 – Thôi Tử Cách

Quẻ Bói /卜卦 - Thôi Tử Cách

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Quẻ Bói /卜卦
Ca sĩ: Thôi Tử Cách
Sáng tác: unknown
Album: Vợ Là Lớn Nhất / 老婆最大
Ngày ra mắt: 12/10/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Quẻ Bói /卜卦 – Thôi Tử Cách

Fēngchuī shā díe lìan huā
qiāngǔ jiā hùa
sì shuǐzhōng yùe
qíng mízhe jìng zhōng huā
zhú líbā mù pípá
gǒngqíao yùe xìa
shúi zài tánchàng
sīnìan yuǎnfāng qiāngùa
nà nían zhòngxìa
nǐ bèi shàng xíngnáng líkāi jiā
gǔdào páng wǒ ỳu yǔ lèi xiān xìa
mìao lǐ qíuqiān
wǒ kūsù qīngméi děng zhúmǎ
qíu púsà bǎoyòu wǒ liǎ
bù tíng de cāi cāi cāi
yòu bole yī gùa
jíxiōng hùofú háishì dānjīngshòupà
dùi nǐ de ài ài ài
wàng dùanle tiānyá
zàohùa nòng rén yúanfèn yīncuoyà́ngchā

fēngchuī shā díe lìan huā
qiāngǔ jiā hùa
sì shuǐzhōng yùe
qíng mízhe jìng zhōng huā
zhú líbā mù pípá
gǒngqíao yùe xìa
shúi zài tánchàng sīnìan yuǎnfāng qiāngùa
nà nían zhòngxìa
nǐ bèi shàng xíngnáng líkāi jiā
gǔdào páng wǒ ỳu yǔ lèi xiān xìa
tían lǐ zhuāngjìa
shōuhùole yī chá yòu yī chá
ér wǒmen héshí fāyá
bù tíng de cāi cāi cāi
yòu bole yī gùa
jíxiōng hùofú háishì dānjīngshòupà
dùi nǐ de ài ài ài
wàng dùanle tiānyá
zàohùa nòng rén yúanfèn yīncuoyà́ngchā
cāi cāi cāi yòu bole yī gùa
shì shàng shàng qiān kě háishì fàng bùxìa
dùi nǐ de ài ài
áigùo jǐ gè dōngxìa
riyè̀ sīnìan qíqíu bíe zài bìangùa