Lời bài hát Vững Chất Nam Nhi – TLong

Vững Chất Nam Nhi - TLong

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Vững Chất Nam Nhi
Ca sĩ: TLong
Sáng tác: TLong
Album: Vững Chất Nam Nhi (Single)
Ngày ra mắt: 02/08/2022
Thể loại: Việt Nam, V-Pop

 

Lời bài hát Vững Chất Nam Nhi – TLong

Thân trai lênh đênh
Phiêu bạc nơi tha phương
Giữa chốn đông người
Anh em có nhau vai kề vai
Dòng đời nhiều oan trái
Ta chẳng ngại việc gì ai
Chông gai ta luôn vững bước
Những lúc khốn khó ta cùng có
Mặc kệ miệng đời ai dòm ngó
Khó khăn đến đâu chẳng là gì
Mong đến suốt kiếp
Xin một lòng gọi là anh em
Trọn một đời tình chẳng đổi
Nguyện một lòng cùng nhau bên nhau
Gian khó ta chẳng lo
Vững bước chất nam nhi
Có chi phải sợ
Sống hiên ngang tâm luôn sẵn sàng
Chẳng ngại chi cơ hàn
Cùng đồng lòng mọi chuyện ta chẳng ngán
Kiếp nhân sinh bao lâu nữa đâu
Anh em ta có nhau
Hãy sống hết chân tình
Để sau chẳng ngại
Dẫu giữa dòng đời dọc ngang
Anh em mình đồng lòng vững vàng
Một ngày là anh em ta ghi nhớ
Mãi không phai mờ
Thân trai lênh đênh
Phiêu bạc nơi tha phương
Giữa chốn đông người
Anh em có nhau vai kề vai
Dòng đời nhiều oan trái
Ta chẳng ngại việc gì ai
Chông gai ta luôn vững bước
Những lúc khốn khó ta cùng có
Mặc kệ miệng đời ai dòm ngó
Khó khăn đến đâu chẳng là gì
Mong đến suốt kiếp
Xin một lòng gọi là anh em
Trọn một đời tình chẳng đổi
Nguyện một lòng cùng nhau bên nhau
Gian khó ta chẳng lo
Vững bước chất nam nhi
Có chi phải sợ
Sống hiên ngang tâm luôn sẵn sàng
Chẳng ngại chi cơ hàn
Cùng đồng lòng mọi chuyện ta chẳng ngán
Kiếp nhân sinh bao lâu nữa đâu
Anh em ta có nhau
Hãy sống hết chân tình
Để sau chẳng ngại
Dẫu giữa dòng đời dọc ngang
Anh em mình đồng lòng vững vàng
Một ngày là anh em ta ghi nhớ
Mãi không phai mờ
Nguyện một lòng cùng nhau bên nhau
Gian khó ta chẳng lo
Vững bước chất nam nhi
Có chi phải sợ
Sống hiên ngang tâm luôn sẵn sàng
Chẳng ngại chi cơ hàn
Cùng đồng lòng mọi chuyện ta chẳng ngán
Kiếp nhân sinh bao lâu nữa đâu
Anh em ta có nhau
Hãy sống hết chân tình
Để sau chẳng ngại
Dẫu giữa dòng đời dọc ngang
Anh em mình đồng lòng vững vàng
Một ngày là anh em ta ghi nhớ
Mãi không phai mờ
Một ngày là anh em ta xin nhớ
Không mờ phai