Đường Về Không Xa - MANBO, Trang Hàn, Anfang

Lời bài hát Đường Về Không Xa – MANBO, Trang Hàn, Anfang

[Verse] Anh hãy đoán xem Tìm đâu có ai như anh Làm một người như em bỗng trở nên biết yếu mềm Đừng cười nhiều như thế Sẽ khiến em…

Read more »
iu là đây - Sean, Muộii, Anfang

Lời bài hát iu là đây – Sean, Muộii, Anfang

Vì giờ này anh đã thích em rồi đấy Biết nhớ mong rồi đấy Chắc chắn yêu là đây tim mới thao thức đêm ngày Bài nhạc này chỉ có…

Read more »
Bầu Trời Năm Ấy - Sean, Ed.Hast, Anfang

Lời bài hát Bầu Trời Năm Ấy – Sean, Ed.Hast, Anfang

[Verse] Mất bao lâu mới có thể quên đi được một người “Một người như em” đã để lại đây là những thói quen Nhìn thật gần mà xa xôi…

Read more »