Anh Đã Biết Iu - VSOUL, VƯƠNG, Anfang

Lời bài hát Anh Đã Biết Iu – VSOUL, VƯƠNG, Anfang

Anh đã biết yêu Từ khi lần đầu gặp em Chỉ muốn đến bên lúc Thành phố dần xuống đèn Ngoài em khác ra Anh đâu cần thêm một ai…

Read more »