Không Cách Nào Chắp Vá - Anh Hảo

Lời bài hát Không Cách Nào Chắp Vá – Anh Hảo

Em hỏi bất thình lình Làm anh giật mình Làm anh lặng thinh Với những suy nghĩ của mình Em muốn mình chia tay Câu hỏi này bủa vây Làm…

Read more »