anh nhà ở đâu thế - AMEE

Lời bài hát anh nhà ở đâu thế – AMEE

Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau Cũng đã được mấy năm Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm Rằng giờ này đã ăn sáng chưa?…

Read more »
Anh Nhà Ở Đâu Thế - Nhiều nghệ sĩ

Lời bài hát Anh Nhà Ở Đâu Thế – Nhiều nghệ sĩ

Anh và tôi thật ra Gặp nhau và quen nhau Cũng đã được mấy năm Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm Rằng giờ này đã ăn sáng chưa…

Read more »
Anh Nhà Ở Đâu Thế? - AMEE, B Ray

Lời bài hát Anh Nhà Ở Đâu Thế? – AMEE, B Ray

[Verse 1] Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm Rằng giờ này đã ăn…

Read more »