Áo Sờn Vai - Hồ Khắc Tùng

Lời bài hát Áo Sờn Vai – Hồ Khắc Tùng

Người giặt áo bên sông, đời em cánh hoa giữa dòng Nhìn con nước ngược xuôi, đục trong chỉ thêm ngậm ngùi Vì chữ hiếu mẹ cha, tự thân em…

Read more »