Bây Giờ Thì - DatKaa, QT Beatz

Lời bài hát Bây Giờ Thì – DatKaa, QT Beatz

Giật mình nhận ra là mình vừa chia tay mất rồi Nhưng mà vì sao Chỉ có anh mang thêm đau đớn thôi Ừ thì tại anh còn nặn lòng…

Read more »