Buồn Không Thể Buông - Trung Quân Idol, MiiNa

Lời bài hát Buồn Không Thể Buông – Trung Quân Idol, MiiNa

Người ta nay đã bước đi Sao em vẫn ở lại Tự ôm nỗi buồn Không biết nói cho ai Rồi khi cơn mưa rơi xuống Hai dòng lệ cứ…

Read more »
Buồn Không Thể Buông - Trung Quân Idol

Lời bài hát Buồn Không Thể Buông – Trung Quân Idol

Người ta nay đã bước đi Sao em vẫn ở lại Tự ôm nỗi buồn Không biết nói cho ai Rồi khi cơn mưa rơi xuống Hai dòng lệ cứ…

Read more »
Buồn Không Thể Buông - Bảo Uyên

Lời bài hát Buồn Không Thể Buông – Bảo Uyên

Trời đã ngớt mưa Em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa Sau bao nhiêu nỗi buồn Về chuyện đôi lứa Người ta đã quên Sao giờ em vẫn chưa thể…

Read more »
Buồn Không Thể Buông - RIN9

Lời bài hát Buồn Không Thể Buông – RIN9

Người ta nay đã bước đi Sao em vẫn ở lại Tự ôm nỗi buồn Không biết nói cho ai Rồi khi cơn mưa rơi xuống Hai dòng lệ cứ…

Read more »
Buồn Không Thể Buông - Nhiều nghệ sĩ

Lời bài hát Buồn Không Thể Buông – Nhiều nghệ sĩ

Người ta nay đã bước đi Sao em vẫn ở lại Tự ôm nỗi buồn Không biết nói cho ai Rồi khi cơn mưa rơi xuống Hai dòng lệ cứ…

Read more »