Chỉ Còn Lại Niềm Đau - Lưu Chí Vỹ, Dương Hồng Loan

Lời bài hát Chỉ Còn Lại Niềm Đau – Lưu Chí Vỹ, Dương Hồng Loan

CHỈ CÒN LẠI NIỀM ĐAU Nhạc lời : LÂM TRỌNG TƯỜNG Chỉ còn lại niềm đau, khi trái tim yêu, nay vỡ tan theo mộng ảo ban đầu Chỉ còn…

Read more »