Chiếc Đèn Ông Sao - Bé Thanh Ngân

Lời bài hát Chiếc Đèn Ông Sao – Bé Thanh Ngân

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài cán cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của…

Read more »
Chiếc Đèn Ông Sao - Various Artists

Lời bài hát Chiếc Đèn Ông Sao – Various Artists

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.Cán đây rất dài cán cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm…

Read more »
Chiếc Đèn Ông Sao - Bé Bảo An

Lời bài hát Chiếc Đèn Ông Sao – Bé Bảo An

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.Cán đây rất dài cán cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm…

Read more »