Chiều Xuân Xa Nhà - Lưu Ánh Loan

Lời bài hát Chiều Xuân Xa Nhà – Lưu Ánh Loan

Chiều ở nơi đây chiều không thấy khói Xuân sang không mai thắm pháo hồng Sao con vẫn thấy lòng ray rứt Nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân Nhà…

Read more »