Dinner Time - Droppy, Hoàng Tôn

Lời bài hát Dinner Time – Droppy, Hoàng Tôn

Welcome to the dinner time baby Anh nghĩ mình không nên Để mất thời gian baby Trời đánh cũng phải tránh bữa ăn Nên anh nghĩ đống suy tư kia…

Read more »