Em Chỉ Im Lặng - OSAD, Pháo

Lời bài hát Em Chỉ Im Lặng – OSAD, Pháo

Đôi khi anh không biết vì sao Đang cùng nhau ở trên tầng cao Sau vài ba câu nói Lại khiến em nhói Rồi tâm trạng em lại down Đôi…

Read more »