Khu Vườn Nhà Thơ - Góp Thong Thả

Lời bài hát Khu Vườn Nhà Thơ – Góp Thong Thả

Nhìn từ sân khấu, và mình đang sống Giữa bao người Chờ gì thêm nữa vào từng cơn mưa Bỏ hết trên bàn tay, nhường chỗ âm thanh ngồi đây.…

Read more »