Hoa Cỏ Mùa Xuân - Nam Cường, Việt My

Lời bài hát Hoa Cỏ Mùa Xuân – Nam Cường, Việt My

Này là cỏ non rất mềm Này là mùa xuân rất hiền Này là hoa rất thơm Này là giọt sương trĩu nặng Hạt ngọc trên lá cỏ Trên bông…

Read more »
Hoa Cỏ Mùa Xuân - Mỹ Linh

Lời bài hát Hoa Cỏ Mùa Xuân – Mỹ Linh

Này là cỏn non rất mềm Này mùa xuân rất hiền Này là hoa rất thơm, Này là giọt sương trĩu nặng Hạt ngọc trên lá cỏ Trên bông tầm…

Read more »