hoa trong lòng - Lê Thiện Hiếu

Lời bài hát hoa trong lòng – Lê Thiện Hiếu

Trong lòng anh dường như nở hoa Khi cùng em kề vai đường xa Chút sương trên vai sưởi ấm ngày mệt nhoài Niềm riêng anh giữ lại Trong lòng…

Read more »