Khách Không Mời - Nhật Phong

Lời bài hát Khách Không Mời – Nhật Phong

Chắc vì mưa lắm lối anh bước vội Muốn gần em Nhưng thấy ngại quá nên thôi Đứng lại hay bước tiếp Chạy trốn hay đi tìm Mới loay hoay…

Read more »