Khóc Bạn Đêm Mưa - Mạnh Quỳnh

Lời bài hát Khóc Bạn Đêm Mưa – Mạnh Quỳnh

Đêm trắng thâu đêm Nghe tiếng mưa sầu rơi rơi Bạn mình giờ ở nơi đâu Bên kia thế giới xa ngàn Âm dương cách trở đôi đàng Tiếng nói…

Read more »