Không Phải Tại Chúng Mình - Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan

Lời bài hát Không Phải Tại Chúng Mình – Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan

Bài Hát: Không Phải Tại Chúng Mình Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan Không phải tại anh Cũng không phải tại em Tại Trời xui khiến Nên chúng…

Read more »
Không Phải Tại Chúng Mình - Quang Lê, Hà My

Lời bài hát Không Phải Tại Chúng Mình – Quang Lê, Hà My

 Bài Hát: Không phải tại chúng mình Ca Sĩ: Quang Lê-Hà My Không phải tại anh cũng không phải tại em Tại trời xui khiến nên chúng mình thương…

Read more »
Không Phải Tại Chúng Mình - Quang Lê, Hà My

Lời bài hát Không Phải Tại Chúng Mình – Quang Lê, Hà My

Không phải tại em cũng không phải tại anh Tại Trời xui khiến nên chúng mình yêu nhau Tình nồng thắm biết bao lúc ông Tơ bắc cầu Bà Nguyệt…

Read more »