Mặt Mộc - Kiều Chi, BMZ

Lời bài hát Mặt Mộc – Kiều Chi, BMZ

Không cần mang giày cao gót, Không cần phấn son cầu kì, Mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày Bên cạnh em bình yên quá Anh chỉ muốn say…

Read more »
Nhất Thời - Kiều Chi, Xôn Nguyễn

Lời bài hát Nhất Thời – Kiều Chi, Xôn Nguyễn

Một chút hương gió thoáng qua đây Một chút nỗi nhớ gửi trong mây Một chút men đắng rượu cay Làm ta say quên hết đêm ngày Một chút ánh…

Read more »