Lắng Nghe Mùa Xuân Về - Bằng Kiều

Lời bài hát Lắng Nghe Mùa Xuân Về – Bằng Kiều

Giọt mưa nào rơi thật êm. Trên phố phường. Mùi hương nào thơm thật thơm. Trong gió thoảng. Va anh đợi em đợi em. Như đã hẹn. Nghe trong mưa…

Read more »
Lắng Nghe Mùa Xuân Về - Đạt G, DuUyen

Lời bài hát Lắng Nghe Mùa Xuân Về – Đạt G, DuUyen

Giọt mưa nào rơi thật êm Trên phố phường Mùi hương nào thơm thật thơm Trong gió thoảng Và em đợi anh, đợi anh Như đã hẹn Nghe trong mưa…

Read more »
Lắng Nghe Mùa Xuân Về - Mỹ Linh

Lời bài hát Lắng Nghe Mùa Xuân Về – Mỹ Linh

Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Nghe trong mưa…

Read more »