Thiện Nữ U Hồn - Lee Phú Quý

Lời bài hát Thiện Nữ U Hồn – Lee Phú Quý

THIỆN NỮ U HỒN (倩女幽魂) Sáng tác: Hoàng Triêm (黃霑) Hát gốc: Trương Quốc Vinh (张国荣 ) Lời: Lee Phú Quý Để gió sương, lưu lại trên môi người Trần…

Read more »
Nếu Duyên Lỡ Làng (HM Remix) - Lee Phú Quý

Lời bài hát Nếu Duyên Lỡ Làng (HM Remix) – Lee Phú Quý

NẾU DUYÊN LỠ LÀNG (HM REMIX) Sáng tác: Lưu đào(刘涛) Hát gốc: Tử Nghiêu (子尧) Lời Việt: Lee Phú Quý [ĐK1] Nếu duyên lỡ làng chúng ta ngày tháng sau…

Read more »
Đừng Bỏ Lỡ - Lee Phú Quý

Lời bài hát Đừng Bỏ Lỡ – Lee Phú Quý

ĐỪNG BỎ LỠ (别错过) Sáng tác: Trình Giai Giai (程佳佳) Hát gốc: Trình Giai Giai (程佳佳) Lời Việt: Lee Phú Quý Người hãy sưởi ấm ái tình Người hãy trao…

Read more »
Không Nên Tin Vào Tình Yêu - Lee Phú Quý

Lời bài hát Không Nên Tin Vào Tình Yêu – Lee Phú Quý

KHÔNG NÊN TIN VÀO TÌNH YÊU (不该用情) Sáng tác: Nhạc Giả (乐者) Hát gốc: Thuyết Lý Ca (说理哥) Lời Việt: Lee Phú Quý Vì sao chẳng giữ chân được người…

Read more »
Cơn Bão Tình Yêu - Lee Phú Quý

Lời bài hát Cơn Bão Tình Yêu – Lee Phú Quý

CƠN BÃO TÌNH YÊU (爱的暴风雨) Sáng tác(作詞): Tam Bản Mục, Nhậm Súy Binh (田池仁, 任帅兵) Hát gốc(原唱): Mộng Hàm (梦涵) Lời Việt: Lee Phú Quý Đêm dần lạnh mà tâm…

Read more »
Cơn Bão Tình Yêu (Lofi Version) - Lee Phú Quý

Lời bài hát Cơn Bão Tình Yêu (Lofi Version) – Lee Phú Quý

CƠN BÃO TÌNH YÊU (LOFI VERSION) Sáng tác(作詞): Tam Bản Mục, Nhậm Súy Binh (田池仁, 任帅兵) Hát gốc(原唱): Mộng Hàm (梦涵) Lời Việt: Lee Phú Quý Đêm dần lạnh mà…

Read more »
Phi Điểu Và Ve Sầu - Lee Phú Quý

Lời bài hát Phi Điểu Và Ve Sầu – Lee Phú Quý

PHI ĐIỂU VÀ VE SẦU Sáng tác(作詞): Canh Canh, Vương Kiện(耕耕, Kent王健) Hát gốc(原唱): Nhậm Nhiên (任然) Lời Việt: Lee Phú Quý Màu xanh thắm tươi lúc yêu thuở đầu…

Read more »
Thiên Vấn - Lee Phú Quý

Lời bài hát Thiên Vấn – Lee Phú Quý

THIÊN VẤN (天问 ) Nguyên tác(作詞): Trương Hối Tuyền , Diêm Kiêu Nam (张汇泉, 闫 骁男) Nguyên xướng(原唱): Lưu Vũ Ninh (刘宇宁) Lời: Lee Phú Quý Hỏi bao vì sao…

Read more »
Ta Tên Trường An Chàng Tên Cố Lý - Lee Phú Quý

Lời bài hát Ta Tên Trường An Chàng Tên Cố Lý – Lee Phú Quý

TA TÊN TRƯỜNG AN, CHÀNG TÊN CỐ LÝ Sáng tác(作詞): Tôn Anh Nam, Âu Dương Thượng Thượng(孙英男/欧阳尚尚) Hát gốc(原唱): Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Doãn Tích Miên (小田音樂社, 尹昔眠) Lời…

Read more »
Túy Hồng Nhan - Lee Phú Quý

Lời bài hát Túy Hồng Nhan – Lee Phú Quý

TÚY HỒNG NHAN (醉紅顏) Nguyên tác (作詞: Lý Xuân, Chu Chí Dũng (李春, 周志勇) Nguyên xướng (原唱): Lưu Y Đóa (劉依朵) Lời: Lee Phú Quý Giữa tich mịch ánh trăng…

Read more »