LK Người Ta Nói Tôi Là Người Thế Thân - Lâm Chấn Khang

Lời bài hát LK Người Ta Nói Tôi Là Người Thế Thân – Lâm Chấn Khang

Người ta nói tôi là người thế thân Người ta nói em yêu tôi chẳng thật lòng. Người ơi! Cho dù ai nói về người, tôi vẫn yêu. Rồi em…

Read more »