Lời Tình Viết Vội - Hồng Phượng

Lời bài hát Lời Tình Viết Vội – Hồng Phượng

Bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm Gian lao nhưng lòng vẫn nặng tình yêu nuối sông Cho nên nhiều khi biết người yêu nhớ Trang thư…

Read more »