Mần Rể Miền Tây - Gin Tuấn Kiệt, Puka

Lời bài hát Mần Rể Miền Tây – Gin Tuấn Kiệt, Puka

Bao năm qua nơi đâu, hai ta đứng kế nhau Ai xung quanh nhìn thấy, cũng phải thốt nên câu Sao đôi ta đẹp đôi và xứng với nhau gì…

Read more »