Mặt Mộc - Kiều Chi, BMZ

Lời bài hát Mặt Mộc – Kiều Chi, BMZ

Không cần mang giày cao gót, Không cần phấn son cầu kì, Mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày Bên cạnh em bình yên quá Anh chỉ muốn say…

Read more »
Mặt Mộc - Nhiều nghệ sĩ

Lời bài hát Mặt Mộc – Nhiều nghệ sĩ

Không cần mang giày cao gót Không cần phấn son cầu kì Mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày Bên cạnh em bình yên quá Anh chỉ muốn say…

Read more »