Tại Sao Ta Không Giữ Lấy - Na Ngọc Anh, ViAM

Lời bài hát Tại Sao Ta Không Giữ Lấy – Na Ngọc Anh, ViAM

Verse: Lặng ngắm ánh sao trời / với bao mong đợi / Hạnh phúc quá xa vời / đành chôn giấu thôi / Bao ngày qua / nén thương đau…

Read more »
Tại Sao Ta Không Giữ Lấy - Na Ngọc Anh

Lời bài hát Tại Sao Ta Không Giữ Lấy – Na Ngọc Anh

Lặng ngắm ánh sao trời với bao mong đợi Hạnh phúc quá xa vời đành chôn giấu thôi Bao ngày qua nén thương đau mà vì – đâu – ta…

Read more »
Falling In Love - Na Ngọc Anh

Lời bài hát Falling In Love – Na Ngọc Anh

Ánh mắt ấy Đột nhiên làm cho trái tim em rộn ràng Trong hai giây Mà sao hồn em cứ như nơi địa đàng Anh là ai Anh từ đâu…

Read more »