Trí Trá - Wxrdie, Nclownz

Lời bài hát Trí Trá – Wxrdie, Nclownz

Baby girl em thật là trí trá /yeah Anh không muốn nghe lời trí trá /từ em Ôi chết toi em làm anh suy quá /oh damn Vì em so…

Read more »