Người Muốn Buông Anh Chẳng Dám Buộc - Thành Đại Siêu

Lời bài hát Người Muốn Buông Anh Chẳng Dám Buộc – Thành Đại Siêu

Nhiều lúc anh cũng muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được Nhiều lúc thấy thương bản thân tại sao quá ngu ngơ Trải qua bao nhiêu mọi thứ anh cũng…

Read more »