Thằng Hầu - Nhật Phong

Lời bài hát Thằng Hầu – Nhật Phong

Tôi sinh ra trong gia đình Làm hầu thiên hạ Luôn tha hương đi muôn phương Làm việc trong nhà Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa…

Read more »
Tướng Quân (Remix) - Nhật Phong, DinhLong

Lời bài hát Tướng Quân (Remix) – Nhật Phong, DinhLong

Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng Đầu đội trời cao chân giẫm đất…

Read more »