Nhịp Cầu Tri Âm - Hồng Phượng, Huỳnh Thật

Lời bài hát Nhịp Cầu Tri Âm – Hồng Phượng, Huỳnh Thật

Tôi ở đồn xa Nhịp cầu duyên mong nối Tri âm muốn tìm Em ở thành đô Ngại gì một câu thơ Hòa điệu lòng cảm mến Oanh, Yến hay…

Read more »
Nhịp Cầu Tri Âm - Lý Thu Thảo

Lời bài hát Nhịp Cầu Tri Âm – Lý Thu Thảo

Tôi ở đồn xa Nhịp cầu duyên mong nối . . . Tri âm muốn tìm Em ở thành đô Ngại gì một câu thơ . . . Hòa điệu…

Read more »