Như Cánh Vạc Bay - Đàm Vĩnh Hưng

Lời bài hát Như Cánh Vạc Bay – Đàm Vĩnh Hưng

Nắng có hồng bằng đôi môi em Mưa có buồn bằng đôi mắt em Tóc em từng sợi nhỏ Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh Gió sẽ mừng vì…

Read more »
Như Cánh Vạc Bay - Thanh Hà

Lời bài hát Như Cánh Vạc Bay – Thanh Hà

Nắng có hồng bằng đôi môi em Mưa có buồn bằng đôi mắt em Tóc em từng sợi nhỏ Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh Gió sẽ mừng vì…

Read more »