Nỗi Buồn Đáy Tim - N Ly

Lời bài hát Nỗi Buồn Đáy Tim – N Ly

Giông tố ngoài kia có ý nghĩa gì đâu Trước sau hai ta cũng đã bước qua Nhưng lúc em bước thì lại không có anh Anh bước bên ai…

Read more »