Tại Sao Ta Không Giữ Lấy - Na Ngọc Anh, ViAM

Lời bài hát Tại Sao Ta Không Giữ Lấy – Na Ngọc Anh, ViAM

Verse: Lặng ngắm ánh sao trời / với bao mong đợi / Hạnh phúc quá xa vời / đành chôn giấu thôi / Bao ngày qua / nén thương đau…

Read more »
Tại Sao Ta Không Giữ Lấy - Na Ngọc Anh

Lời bài hát Tại Sao Ta Không Giữ Lấy – Na Ngọc Anh

Lặng ngắm ánh sao trời với bao mong đợi Hạnh phúc quá xa vời đành chôn giấu thôi Bao ngày qua nén thương đau mà vì – đâu – ta…

Read more »