Thiện Nữ U Hồn - Lee Phú Quý

Lời bài hát Thiện Nữ U Hồn – Lee Phú Quý

THIỆN NỮ U HỒN (倩女幽魂) Sáng tác: Hoàng Triêm (黃霑) Hát gốc: Trương Quốc Vinh (张国荣 ) Lời: Lee Phú Quý Để gió sương, lưu lại trên môi người Trần…

Read more »