Thôi Lỡ Duyên Tình - Lâm Hoài Phong

Lời bài hát Thôi Lỡ Duyên Tình – Lâm Hoài Phong

Dòng đời trôi xuôi chia tình ta hai nẻo đôi đường Người giờ sang ngang để mình tôi lẻ bóng riêng mang Đời bạc như vôi khi tình tôi đã…

Read more »