Thương Nhành Hoa Tím - Lee Ken, Cần Vinh

Lời bài hát Thương Nhành Hoa Tím – Lee Ken, Cần Vinh

Nắng chiều nhuộm mi buồn Tình hợp tan Chẳng may duyên ta lỡ làng Vắng người dòng sông buồn Cũng là lòng anh Đớn đau nhưng hoài chẳng buông Hoa…

Read more »